studija učinkovitoskti brainobrain

ISTRAŽIVANJE SOCIO-EMOCIONALNOG RAZVOJA KOD DJECE UKLJUČENE U BRAINOBRAIN

Istaživanje je provedeno na Institutu za psihologiju, Skopje – Makedonija

U toku 2017 godine Brainobrain je proveo istraživanje u koje je sudjelovalo 530 roditelja 265 djece, koji su se uključili u Brainobrain program. Cilj ovog istraživanja je bio da se dobiju relevantne informacije o napretku i efektima nakon realizacije Brainobrain programa koji su pohađala djeca.

Ciljevi istraživanja su bili prikupljanje i analiza podataka u slijedećim segmentima:

 • O postignućima u učenju i razvojnim postignućima djece od 4 do 9 godina u Brainobrain centrima.
 • O razlikama u postignućima u učenju i razvojnim postignućima djece različitih uzrasta.
 • O napretku djeteta od strane oba roditelja u odnosu na program.
 • Davanje smjernica za dalje aktivnosti u realizaciji programa.

Istraživački instrumenti koji su se koristili u istraživanju su:

 • Skala za socijalno razumijevanje djece koju popunjavaju oba roditelja djeteta koje posjećuje Brainobrain program
 • Lista socijalnih vještina

Osnovna zapažanja u istraživanju

1. Oba roditelja smatraju da djeca koja posjećuju Brainobrain program imaju mnogo visoko razvijeno socijalno razumijevanje to jest:

 • Uče i savladavaju brzo gradivo koje se traži od njih
 • Imaju umijeće logički pristupiti situacijama u kojima se nalaze
 • Znaju primjenjivati naučeno u novim situacijama
 • Uspješno sagledavati stvari i zbivanja oko sebe
 • Imaju umijeće razlikovati i prepoznavati različite emocije kod sebe i kod osoba s kojima komuniciraju
 • Znaju uspješno se prilagoditi novim situacijama
 • Također imaju umijeće uspješno usmjeravati pažnju prema određenoj aktivnosti duže vremena

2. Socijalno razumijevanje kod djece odnosi se na šest ključnih aspekata: vjerovanje, znanje, percepcija, želje, namjere, emocije.

 • Procjena svih dimenzija socijalnog razumijevanja djeteta napravljena od strane njihovih roditelja je izvanprosječna.
 • Najviši rezultati su dobiveni u dimenziji – znanje, a najniži rezultati su dobiveni u dimenziji percepcija.

3. Postignuća djevojčica se ne razlikuje u odnosu na postignuća dječaka. I dječaci i djevojčice postižu uspješna rezultate.

4. S povećanjem uzrasta djeteta povećava se i nivo njihovih postignuća na svakom od mjernih dimenzija socijalnog razumijevanja.

5. Koliko duže vremena djeca posvećuju programu toliko su njihovi rezultati bolji.

6. Roditelji koji imaju dvoje ili više djece smatraju da su nastale veće promjene u socijalnom razumijevanju kod djece koja posjećuju program u usporedbi s roditeljima koji imaju samo jedno dijete u programu. Iz ovoga možemo zaključiti da se djeca kod kuće međusobno dopunski stimuliraju i sve to vodi do boljih rezultata.

8. Starije majke više vrednuju efekte programa na razvoj socijalnih vještina kod svoje djece.

9. Očevi na uzrastu od 31 do 40 godina imaju najviše mišljenje o efektima programa na razvoj socijalnog razumijevanja kod djeteta.

10. Roditelji koji su u braku više vrednuju efekte programa socijalnog razumijevanja kod djece u usporedbi s onima koji su drugačijeg bračnog statusa razvedeni udovac – udovica, samac – samica.

11. Roditelji s višim stupanjem obrazovanja više vrednuju promjene koji nastupaju kod njihove djece koja su polaznici Brainobrain akademije

12. Majke koji su u radnom odnosu u usporedbi s očevima koji su također u radnom odnosu više vrednuju efekte ovog programa kod svoje djece

13. Roditelji koji žive sami sa svojom djecom više vrednuju efekte programa u usporedbi s onima koji žive u proširenim obiteljima

14. Djeca pokazuju visoke rezultate socio-emocionalnog razvoja jer od samog početka treneri s njima rade prema inovativnim principima i fokusiraju se prema izlaznim razvojnim rezultatima kod djece, preko primjene individualnog pristupa koji se bazira na interese i potrebe djece i njihovih obitelji.

Smjernice za dodatno poboljšanje kvalitete programa

Skoro svi roditelji su se izjasnili da bi htjeli da njihova djeca produže i u budućnosti posjećivati program, aludirajući na napredak koji primjećuje kod svog djeteta.

Imajući u vidu ove nalaze, neophodno je da se edukatori i roditelji putem zajedničke suradnje aktivno uključe u edukaciji djece u sljedećem smjeru:

 • Da potiču djecu da rade na razvijanje svog vlastitog pristupa i stila prema učenju;
 • Da potiču djecu da koriste različite forme i izvore informacija;
 • Da se razvijaju sposobnosti da djeca samostalno koriste unutarnju motivaciju pri izvođenju složenih zadataka;
 • Da se djeca potiču selektivno odabirati aktivnosti koji su primjerena njihovim interesima;
 • Da se razvija sposobnost kod djece ne samo za započinjanje određene aktivnosti nego i ustrajnost u realizaciji iste;
 • Da se djeca hrabre izražavati svoju kreativnost preko procesa učenja;
 • Da se potiče sposobnost korištenja prethodnih stečenih iskustava pri građenju osobnog pristupa prema učenju.

Zaključak

Nalazi i zaključci istraživanja vode u smjeru razvijanja svijesti o značenju ranog učenja kao osnova za razvojnu kompetenciju kod djece.

Programi za rano učenje, među kojima je i program koji provodi Brainobrain su fokusirani prema poboljšanju razvojnih rezultata kod djece i građenju motivirajućeg ambijenta za učenje.

Brainobrain program preko podizanja i stvaranja motivacije, te pozitivnog pristupa prema učenju pomaže djeci da kvalitetnije razvijaju vještine, znanja, kompetencije, samopouzdanje i osjećaj socijalne odgovornosti.

Razvojni efekti u procesu ranog učenja i razvoj djece uključene u program ovise u najvećoj mjeri od kvalitete usluge i načina provođenja nastave.

Kvaliteta uključuje i kompetenciju trenera u komunikacijskim vještinama, s ciljem uspostavljanja emotivne stimulativne interakcije djece s trenerima, a dobiveni rezultati potvrđuju da je Brainobrain stekao iste u dodiplomskim studijama ali i dopunskim obukama.

Veliki broj istraživanja kao i aktualno istraživanje potenciraju važnost uključenosti roditelja u procesu ranog učenja.

U tom kontekstu, smjernice i materijal koji u Brainobrain akademiji pomaže roditeljima kako da rade sa svojom djecom u domaćim uvjetima dopunski utječe na razvojna postignuća kod djece. Pristup i način provođenja programa je ocijenjen kao vrlo pozitivan.

Edukatori uče od obitelji, a obitelji uče od edukatora.

Ovo pitanje je osobno značajno, jer Brainobrain program skreće posebno pažnju na socijalno emocionalne aspekte u razvoju koji je ključno povezan s kognitivnim razvojem;

Pomažući djetetu da stekne socijalno emocionalnu zrelost preko Brainobrain programa ono će biti:

 • Sretno i samouvjereno
 • Sposobno da nađe i da zadrži prijatelje
 • Uspješno u školi
 • Sposobno da odabere dobar pravac i da slijedi korisna pravila
 • Sposobno da se nosi sa stresnim situacijama
 • Sposobno da izrazi svoje potrebe.

Brainobrain program je fokusiran na razvoj socijalno-emocionalnih vještina kao što su:

 • Samopouzdanje: dijete se mora osjećati zadovoljno i vjerovati da može biti uspješno. Ohrabruje djite da proba nove stvari i tehnike, te da probaju više puta dok ne uspiju.
 • Neovisnost: djeca se moraju naučiti da određene stvari rade sami.
 • Motiviranost: kod djece se može i treba razviti želja za učenjem.
 • Radoznalost: ne sputava njihovu prirodnu radoznalost, dapače potiče radoznalost; ona je jedna od najvažnijih osobina potrebnih za učenje.
 • Ustrajnost: ohrabruju djecu da završe ono što su započeli.
 • Kooperativnost ili suradnja: poticanje na zajedničku igru s drugom djecom da bi naučili surađivati i dijeliti s drugima.
 • Samokontrola: djeca trebaju naučiti da ima dobre i loše načine izražavanje bijesa i ljutnje i da neki od njih (kao udaranje ili maltretiranje) nisu prihvatljivi.
 • Empatija: djeca mogu i trebaju razumjeti kako se osjećaju drugi ljudi.
Scroll to Top