Što je Brainobrain Program?

Brainobrain je inovativni program abakus mentalne aritmetike za razvoj mentalnih, intelektualnih, emocionalnih i socijalno-društvenih vještina kod djece od 4 do 14 godina.


Glavni alati programa su Abakus, NLP, i VAK metoda učenja s naglaskom na vizualizaciju i mentalne mape.

Brainobrain program olakšava djeci vrtićkog, predškolskog i školskog uzrasta usvajanje novih vještina i znanja te kvalitetnu nadogradnju već usvojenih vještina.

Brainobrain program postiže izuzetne rezultate kod sve djece koja imaju problema s matematikom, bilo to nerazumijevanje, strah ili nesigurnost!

Svrha programa je kvalitetni osobni razvoj, podizanje svjesnosti o moralnim i etičkim načelima te maksimalno poticanje i iskorištavanje svih mentalnih potencijala kod djece.

Kome je namijenjen Brainobrain Program?

Brainobrain Program namijenjen je djeci u uzrastu od 4 do 14 godina

Za upis u Brainobrain Program nisu potrebni nikakvi preduvjeti što se tiče znanja

Predavanja su grupna, kreativna i prilagođena uzrastu

Grupe se sastoje od manjeg broja učenika (od 5 do 12) da bi se postigao maksimalni efekt i omogućio individualni pristup

Svako dijete posjeduje svoj Abakus i komplet knjiga za rad

Program ukupno ima 10 stupnjeva, svaki stupanj traje 3 mjeseca

Svaki učenik dobiva diplomu nakon uspješno savladanog stupnja

UPISI I INFORMACIJE

Saznajte više pozivom na telefon 01 6113 394 ili 099 33 99 778
ili
Nas kontaktirajte online

Koje vještine razvija Brainobrain program?

Koncentracija

Jača Koncentracija

Mentalna aritmetika jača koncentraciju i poboljšava fokus

Bolje Učenje

Brže Učenje

Bolje i brže učenje, poboljšano pamćenje, brzina riješavanja zadataka

Vizualizacija

Mentalne Mape

Stvaranje mentalnih mapa pomoću mentalne aritmetike

Brainobrain program razvija niz mentalnih, socijalnih i emocionalnih vještina.

Jedna od glavnih komponenti Brainobrain programa je da snažno radimo na jačanju koncentracije i fokusa, što je, uvjetno rečeno, bolest današnjice – izloženost prevelikom broju informacija stvara probleme s koncentracijom i fokusom odraslima, a kamoli ne djeci koja su tek u razvoju i prirodno nemaju snažnu koncentraciju, koja je raspršena.

Naše edukativne metode pomažu djeci da uspješno savladaju izazov razbijene koncentracije i usredotoče svoje misli na ono što trebaju obaviti, i to brzo i točno. Najbolje od svega je da djeca uopće ne primjećuju da su napredovali, nego to smatraju prirodnim i normalnim, kao da se to dešava samo od sebe i misle da nisu postigla ništa posebno!

Brainobrain program daje djeci trajne životne vještine koje Vašem djetetu omogućuju veću kompetentnost i veće mentalnu snagu u odnosu na njihove vršnjake!

Aktivno slušanje, vizualizacija, brzina i točnost, povećanje memorije, brzo čitanje, multitasking (mogućnost obavljanja više radnji u isto vrijeme) i fotografska memorija su područja na kojima postižemo izuzetne rezultate!

Izgrađujemo i potičemo matematičke sposobnosti kod djece, djeca se puno bolje i lakše snalaze u matematici, te poboljšavamo mentalnu koordinaciju što rezultira povećanjem brzine procesuiranja informacija i veću točnost.

Brainobrain program kod djece jača samopouzdanje, samopoštovanje, vještine vođenja (leadership) i učimo djecu da poštuju različitosti.

Putem Brainobrain programa razvijamo savjesnost kod djece i potičemo na učenje iz svojih i tuđih pogrešaka, kao i pronalaženje najboljeg rješenja za ostvarenje osobnih i grupnih ciljeva te komunikativnost.

Komunikacija

Samopouzdanje

Jačanje samopouzdanja dovodi do poboljšanih komunikacijskih vještina

Analitika

Mentalna Analiza

Brza i učinknovita mentalna analiza podataka

Kreativnost

Kreativno Izražavanje

Kreativnost prilikom izražavanja ili riješavanja problema

Razvojem komunikacijskih i socijalnih vještina, te podizanjem svjesnosti o osobnim i tuđim kvalitetama i vrijednostima znatno pridonosimo jačanju samopouzdanja i samosvjesnosti, a izvrsne rezultate postižemo i s djecom koja pokazuju znakove asocijalnog ponašanja, ili kod djece koja su nezainteresirana za druženje s vršnjacima.

Djeca vrlo lako uče kad ako se učenju pristupa na kreativan način. Na svakom satu potičemo i razvijamo pozitivne emocionalne odnose i učimo djecu kako da zajedno savladavaju zadatke.

Brainobrain program posebno daje pažnju na socijalno emocionalne aspekte u razvoju djece.

Pročitajte Stručnu studiju o pozitivnom Sociološko-emocionalnom razvoju kod djece uključene u Brainobrain program.

Jedinstvenost Brainobrain programa je i u posebnim uvjetima u kojima se izvodi nastava, a to je opuštajuća, zabavna i nadasve kreativna atmosfera.

Brainobrain program i naši viskoobrazovani treneri njeguju individualni pristup svakom polazniku, tako da se nijedno dijete ne osjeća zapostavljeno ili manje vrijedno.

Naprotiv, Brainobrain program je mjesto gdje se sva djeca smatraju malim genijalcima – i tako im se i pristupa!

UPISI I INFORMACIJE

Saznajte više pozivom na telefon 01 6113 394 ili 099 33 99 778
ili
Nas kontaktirajte online

Koje metode koristi Brainobrain program?

Brainobrain Program kao glavne alate koristi znanstveno priznate metode kao što su:

  • Mentalna aritmetika – VAK metoda učenja (Vizualno Auditivno Kinetička Metoda)
  • NLP alati – Razvoj socijalno emocionalne inteligencije
  • Kreativnost – Metode za razvoj kreativnosti i otkrivanje darovitosti
  • Brain Fitness vježbe

Brainobrain Program se temelji na Abakus mentalnoj aritmetici (VAK – metoda) i NLP tehnikama (Neurolingvističko programiranje).

Ljudski mozak je jedna od najsloženijih struktura u prirodi, koju čine više od 100 milijardi neurona međusobno povezanih sa više od bilijun sinapsa.

U mozgu ima i trilijun drugih vrsta stanica koje su nužne za oblik mozga koji je zapravo sastavljan od 78 posto vode.

Živčani impulsi u mozak i iz njega putuju brzinom koja ovisi o živčanom vlaknu koje ga provodi, a najbrže se provodi brzinom od čak 120 m/s te stoga vrlo brzo možemo reagirati na podražaj.

Sve do šezdesetih godina prošlog stoljeća vjerovalo se da se mozak može mijenjati samo tijekom razvoja u djetinjstvu te da odrastanjem osobe mozak dobiva svoju konačnu fizičku strukturu.

Međutim, istraživanja su pokazala kako se u mozgu stvaraju novi moždani putevi te nestaju neki već postojeći putevi s obzirom na nova iskustva, nova učenja i sjećanja koja osoba prikuplja, što dovodi do zaključka da se dijelovi mozga kroz život mogu mijenjati fizički, funkcionalno te kemijski.

Termin koji opisuje mogućnost mozga da se promijeni i adaptira kao rezultat nekog novog iskustva nazivamo plastičnost mozga ili neuroplastičnost.

Upravo nam neuroplastičnost mozga omogućava povećanje brzine obrade podataka za što se možemo koristiti vježbama gdje je potrebno prepoznati vizualne obrasce, u zadacima sa vizualnom pretragom, logičkim zadacima, u obavljanju jednostavnih matematičkih kalkulacija, u radu sa  brojevima, ili obavljanja zadataka pod pritiskom (ograničeno vremenom).

Kad spojimo neuroplastičnost mozga i drevnu računaljku abakus (abacus) dolazimo do odličnih rezultata posebice u brzini obrade podataka.

Vršeći matematičke kalkulacije prema Brainobrain metodi, prvo na abakusu a kasnije i mentalnom vizualizacijom, mozak koristi u isto vrijeme glavna tri osjeta; vid, sluh i opip (dodir). Time stvaramo možane sinapse i povećavamo brzinu putovanja i bolju komunikaciju neurona između moždanih polutki.

Brainobrain program i metodologija povećavaju intenzitet zadataka kroz stupnjevito učenje što utječe na brzinu procesuiranja podataka, što pak utječe na brže usvajanje novih znanja i vještina, razumijevanje problema te kvalitetniju obradu istih.

Što je Abakus i Metoda Abakusa?

Abakus je drevni kalkulator koji se koristi za izračunavanje osnovnih matematičkih operacija – zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

Abakus se još uvijek koristi kao osnovno sredstvo za računanje diljem Azije i Bliskog Istoka, dok se u Europi koristi za razvijanje mentalnih sposobnosti, pogotovo kod djece.

Radom na abakusu stimulira se mozak, što dovodi do bolje koncentracije prilikom učenja i rješavanja problema, posebno matematičkih. 

Abakus za djecu se sastoji od niza kuglica ili pločica koje se dijele na gornje i donje polje, nanizanih vertikalno.

U gornjem polju nalazi se jedna kuglica koja u startnoj poziciji ima vrijednost 5.

Donje polje sastoji se od 4 kuglice gdje je startna vrijednost 1.

Pomičemo li se lijevo i desno po abakusu, mijenjaju se i vrijednosti – tako u drugom stupu gornja kuglica ima vrijednost od 50, u trećem stupu 500 i tako redom.

Vrijednosti u donjem stupu abakusa mijenjaju se od 1 na 10, 100, 1000… 

Danas je informacija o abakusu kao univerzalnom mentalnom instrumentu prihvaćena i prepoznata diljem svijeta.

Abakus je u Brainobrain programu osnovno sredstvo, zapravo alat kojim postižemo izvanredne rezultate u razvoju kogintivnih sposobnosti.

Ono što abakus čini drukčijim i posebnim, od ostalih tehnika i alata, je njegova struktura i metoda rada.

Osim toga izgled abakusa je lako pamtljiv odnosno  kako svaki stupac ima svoju vrijednost, djeca lako stvaraju mentalnu sliku u glavi i mogu brzo i sigurno odraditi bilo koji matematički zadatak stavljen pred njih.

Završeci (vrhovi) ljudskih prstiju su isprepletenim završecima neurona – oni šalju signale u naš mozak, tako da i u mraku ili zavezanih očiju mi znamo da li u ruci držimo kamen ili četkicu za zube!

Budući da se abakus upotrebljava prstima, on stimulira rad mozga, pogotovo ako je ta aktivnost povezana s točno zadanim zadatkom ili se ponavlja u intervalima. Zato su matematičke operacije koje djeca obavljaju na abakusu nešto kao čučnjevi ili sklekovi za mozak!

Tijekom rada na Abakusu izvodeći matematičke radnje djeca uz pomoć VAK (Vizualno Auditivno Kinestetičko) metode osvješćuju i pojačavaju glavna tri senzora.

Na kasnijim razinama djeca uče vizualizirati kuglice abakusa koje vide (vizualno), prateći upute slušajući riječi (slušanje) da bi odradili konkretnu vježbu, te pokreću kuglice (dodir) da bi dobili odgovor, tijekom čega se odvija intenzivni trening mozga koji vodi do genijalnih sposobnosti.

Pročitajte više o tome kako funkcionira i zašto se koristi Abakus Mentalna Aritmetika


VAK (Vizualno Auditivno Kinestetička) metoda

Istraživanjima metoda učenja utvrđeno je da neka djeca uče brže dok informacije primaju vizualno (gledanjem), druga djeca slušanjem, a treća preko dodira.

Postoji i osobna želja djece za različitim načinima učenja, no najnovija istraživanja ipak pokazuju da se najbolji rezultati postižu kad djeca u isto vrijeme primaju i memoriraju informacije koje dolaze vizualnim (vid), auditivnim (sluh) i kinestetičkim (taktilni/dodir) neuronskim putevima u mozgu.

VAK metoda koordinira lijevu i desnu polovicu mozga, potiče ga na aktivnost i otvara put prema genijalnosti.

Koristeći ovu tehniku na jedinstven i inovativan način pomoću abakusa rezultati neće izostati.

Brainobrain Program Prezentacija (Video)

Scroll to Top